pracownicy z FilipinPracownicy z Filipin są doskonale przygotowani do prac fizycznych, a przy tym cechuje ich zaangażowanie w wykonywaną pracę. Z pewnością ich zatrudnienie przyczynia się do stabilizacji w przedsiębiorstwach, w szczególności w tych o charakterze produkcyjnym oraz przetwórczym – ciągłym.

Pracownicy z wymienionych krajów w większości porozumiewają się w języku angielskim, niemniej jednak zapewniamy także koordynatora oraz brygadzistę spośród zatrudnionych obcokrajowców w celu jak najlepszej koordynacji prac, komunikacji między nami a klientem oraz jak najszybszego wdrożenia na miejsca pracy pracowników z Filipin.

Posiadamy sieć solidnych partnerów – agencji w każdym z ww. krajów. Możliwa jest także weryfikacja umiejętności (testy) na miejscu w bazach szkoleniowych partnera – agencji azjatyckiej.

Procedury prawne zatrudnienia pracowników z Filipin

Wstępne procedury formalne zatrudniania pracowników z Filipin są, niestety dłuższe, aniżeli te szczególne uprzywilejowane na obywateli z wybranych krajów WNP. Należy złożyć wniosek o zezwolenie podparty opinią od starosty miejscowego (ze względu na położenie zakładu pracy w Polsce) o braku kadr miejscowych (jeżeli jest to zawód deficytowy to taka opinia nie jest potrzebna). Efekt, po przejściu procedury jest niezwykle cenny. Pracownicy z Filipin są przypisani otrzymanym zezwoleniem wyłącznie do pracodawcy użytkownika i nie mogą z dnia na dzień zmienić pracy, to naprawdę w połączeniu z bardzo wysoką motywacją zarobkową tychże pracowników, daje efekt bardzo dużej stabilizacji.

Przed upływem roku pracy wszczynamy procedurę wydłużenia zezwolenia na kolejny okres do lat 3, niemniej należy pamiętać, iż agencja może jednocześnie zatrudniać pracownika tymczasowego przez 18 w ciągu 36 miesięcy, a zatem kolejne zezwolenie zdecydowanie lepiej składać już na pracodawcę użytkownika. W tym przypadku możemy zaoferować outsourcing pracowniczy, czyli kontynuować pełną usługę kadrową i de facto całościową opiekę nad grupą pracowniczą z Filipin.

Zapraszamy do kontaktu:
Artur Sawastian
Prezes Zarządu

Tel. +48 914 624 312 – Fax. +48 914 624 071
Tel. kom. +48 503 14 66 30
E-mail: artur@apsprofit.pl