Polityka Prywatności Agencji Pracy Tymczasowej APS PROFIT POLSKA sp. z o.o. oraz podmiotów powiązanych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”), przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: APS Profit Polska sp. zo.o., ul. Emilii Plater 14B/U1, 71-635 Szczecin, NIP: 851-316-46-33, Regon: 321260623

2) W kwestiach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, opisanych w kolejnych punktach, można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych drogą elektroniczną, pisząc na adres email: biuro@apsprofit.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i selekcji, w celach marketingowych a także w celach outsourcingu księgowego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Dane osobowe w celu wsparcia procesu rekrutacji mogą zostać przekazane do innych podmiotów powiązanych (APS Profit s.c., Emilii Plater 14b/U2, 71-635 Szczecin, NIP: 955-234-29-44, regon: 321318765; Action Polen sp. z o.o., Emilii Plater 14B/U2, 71-635 Szczecin, NIP: 851-305-53-64, Regon: 320508618 , na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Spółki, którym jest usprawnienie i przyspieszenie procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz prawidłowego przebiegu procesu zatrudnienia.

4) Państwa dane osobowe będą przekazywane naszym dostawcom np. celu zawarcia polisy ubezpieczeniowej, wykonania badań lekarskich czy przeprowadzenia szkolenia BHP; klientom np. pracodawcom – użytkownikom bądź klientom zlecającym jednorazowe rekrutacje w związku z realizacją naszych celów; oraz organom uprawnionym na mocy prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: art. 47 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;

6) Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów zawartych w punkcie 4 lub do momentu, gdy wyrażą Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo do bycia zapomnianym; prawo do informacji czy dane są przetwarzane oraz sposobie ich przetwarzania; innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zaprzestania przesyłania informacji na temat naszych usług oraz ofert pracy. Podanie danych jest również warunkiem ustawowym w celu przeprowadzenia poprawnego przebiegu procesu zatrudnienia.

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy a także zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie przez APS Profit Polska sp. z o.o. oraz spółki powiązane polega na stworzeniu profilu kwalifikacji Kandydata, który aplikuje na określone stanowisko za pośrednictwem formularza aplikacyjnego znajdującego się na stronie www.apsprofit.pl oraz odpowiadając i wysyłając swoje cv, dokumenty na oferty pracy umieszczone przez Agencję oraz spółki powiązane na portalach internetowych. Profil zawodowy jest tworzony w oparciu o następujące informacje podane w formularzu aplikacyjnym oraz w przesłanych dokumentach i cv  kandydata: adres zamieszkania, data urodzenia, adres mailowy, numer telefonu, preferowany zawód oraz preferowany kraj/miasto, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, zdjęcie, dokumentacja przebiegu pracy zawodowej oraz edukacji, stan cywilny oraz dokumenty (paszport/wiza) potwierdzające możliwość wykonywania pracy na terytorium RP w przypadku obcokrajowców. Stworzony na podstawie tych danych profil zawodowy jest wykorzystywany przez Agencję do prezentacji Kandydata klientowi w celu zatrudnienia go, a tym samym zawarcia umowy z Kandydatem. Profilowanie nie ingeruje w życie prywatne Kandydatów, ani nie stanowi dla nich uciążliwości przy korzystaniu z usług Agencji. Kandydat może zrezygnować z otrzymywania mailowych powiadomień o najnowszych ofertach pracy, a tym samym z profilowania, wysyłając wiadomość mailową o chęci rezygnacji na adres biuro@apsprofit.pl

  1. Pliki „cookies” są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na dysku komputera użytkownika podczas przeglądania witryny internetowej. Agencja korzysta z plików „cookies” w celu m.in.:
    a) dostosowania zawartości strony apsprofit.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
    b) wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.

APS Profit Polska sp. z o.o. oraz spółki powiązane dokładają wszelkich starań by chronić Pani/Pana dane, stosując szereg zabezpieczeń systemu informatycznego oraz zbiorów danych przechowywanych w formie papierowej.

Jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, można tę zgodę wycofać w każdej chwili. Należy jednak rozumieć, że wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem ani na legalność dalszego przetwarzania tych danych, jeśli postanowienie umowy lub przepis prawa na to zezwala lub tego wymaga od APS Profit Polska sp. z o.o. oraz podmiotów powiązanych.

Jeżeli zechce Pani/Pan wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, proszę o kontakt mailowy: biuro@apsprofit.pl