Obniżamy koszty funkcjonowania przedsiębiorstw proponując prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-placowej, w skład której wchodzi:

 • prowadzenie akt osobowych;
 • terminowe wystawianie skierowań na badania lekarskie i szkolenia BHP, kontrola terminów uprawnień i ważność szkoleń;
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania;
 • obsługa i rozliczanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych w tym cudzoziemców;
 • przygotowanie i przekazywanie do ZUS wszystkich niezbędnych deklaracji, rejestracja w ZUS pracowników;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • przygotowanie i wysyłanie deklaracji PFRON. Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń;
 • przygotowanie deklaracji rocznych PIT;
 • wszystkie czynności związane z zajęciem wynagrodzeń;
 • prowadzenie dokumentów związanych z ustalaniem praw do świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 • prowadzenie i archiwizacja wszystkich niezbędnych dokumentów kadrowo-płacowych;
 • przygotowanie dla pracowników rocznych informacji rozliczeń podatku;
 • wszystkie inne czynności kadrowo-płacowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą formą współpracy z naszą agencją prosimy o bezpośredni kontakt z:

 

Anna Selmaj

Dyrektor Wykonawczy

Tel. kom. +48 501 185 900
E-mail: anna@apsprofit.pl