Riktige folk på riktige plasser

APS PROFIT POLSKA er et dansk beslektede firma med hjemsted i Szczecin. Morselskapet er i Aarhus. Firma har seks datterselskaper på område av Danmark og Norge. Våre rekrutterings- agenturer tilbyr ytelser hovedsakeli i Polen, Danmark, Tyskland, Finnland og i Storbritannia. Av og til også i andere europeiske land. Vårt firma har en lisens fra Fylkesjefen i Vest-Pommern og kan tilby følgende tjennester: arbeidsformiddling på område av Republikk Polen, utvekslingkontor for arbeidskraft til utlandet og midlertidig arbeidsagentur. Vi venter også på en separat lisens som blir utstedt av Tysklad for utføring av leasing-tjennester på ormåde av Den Tyske Republikken.

Det er allerede fem år siden vi er på det polske marked, og vi driver våre tjennester på en hurtig og effektiv måte. APS PROFIT POLSKA driver i Polen med plukking opp av folk for arbeid på et internasjonalt område: barnepass, metall- og produksjonsbransje, landbruk og byggebransje, internasjonal oljeindustri (folk som har en meget høy utdannelse og kvalifika- sjoner). Utover dette er APS PROFIT Polska behjelpelig med å finne spesialister til ytterlige industribransjer, både privat og øffentlig, med høy utdannelse samt unge folk for allslags arbeid.

APS PROFIT POLSKA setter en veldig stor pris på kontaktene med kunder. Vi fyller ut kundens behov og tilbyr kun arbeidere og spesialister som våre kunder spør etter. Vi er istand i løpa av kun noen dager til å finde folk våre kunder har behov på, og bekrefte dette ved oversendelse av informasjonene fra vår databasis. Vi kan sende ut folk til det stedet kunden ønsker, og gi ham sjansen til å kontrollere kandidatens kvalifikasjoner ved å bruke try & hire –system (fast ansettelse etter endt prøvetid). Kun et positivt resultat garanterer undertegnelse av arbeidskontrakten med arbeidstakeren. Dette gir vår kunde en sjanse til å vurdere kandidatens mulighet til å bli fast ansatt før beggesidig pliktforholdet begynner. Fordelen av dette er at kunden ikke behøver å dekke utgifter som er forbundet med kandidatens vurdering.

Vi kan også ta i betraktning forskjellige ansettelsesformer av arbeidstakere i landene våre kunder har bedrifter i. Det gjelder også en outsourcing av polske arbeitstakere på grunnlag av agenturkontrakter som blir inngått mellom oss i Polen og kundens arbeidstakere som skal fylle ut konkrete oppgaver i forbindelse med saisonarbeid eller arbeid som blir omfattet av konkrete tidsrammer. Dette ansettelsessystemet betyr at arbeidstakere ikke blir ansatt av kundens firma, men blir utsendt av oss til utfylling av bestemte oppgaver. Vår agentur sørger i et slikt tilfelle for både personalet og finanstjennester i Polen. APS PROFIT Polska rapporterer, avregner, utbetaler lønninger og setter opp årsrapporter vedrørende arbeidstakere.

Avregninger mellom oss og våre kunder skjer kum på grunnlag av utstedte fakturaer.

Skulle De blitt interessert i vårt tilbud, få en direkt kontakt med vår kontorleder i Szczecin (vi snakker flyttende engelsk).

Artur Sawastian

Direktør

Emilii Plater 14b/U1, 71-635 Szczecin

Tel.: +48 914 624 312

Faks: + 48 914 624 071

Mobil: + 48 503 14 66 30

artur@apsprofit.pl

www.apsprofitpolska.pl

Ved å ta en personlig kontakt med oss, telefonkontakt eller når De henvender Dem til oss skriftlig, skal De få fra oss ekstra informasjoner om oss selv, om det vi driver med og om betingelser av et eventuelt samarbeid i fremtiden.