APS PROFIT  er en virksomhed med dansk oprindelse med hovedkontor i Szczecin. Vores rekrutteringsagenturer yder tjenester primært i Polen, Danmark, Tyskland, Finland og i Storbritannien. Af og til også i andre europæiske lande. Vores virksomhed har en licens fra Den Regionale Guvernør i Vestpommern og kan dermed yde følgende tjenester: arbejdsformidling i Republikken Polen, bureauet for udveksling af arbejdskraft med udlandet og agenturet for midlertidigt arbejde.

Vi har allerede været til stede på det polske marked i fem år og vi driver vores virksomhed på en hurtig og effektiv måde. APS PROFIT  finder polakker, der er villige til at påtage sig arbejde på et internationalt plan i følgende brancher: børnepasning, metal- og produktionsbranche, landbrug og byggebranche, international olieindustri (personer med et meget højt uddannelsesniveau og meget høje kvalifikationer). Udover dette er Teamvikaren.dk behjælpelig med at finde fagfolk i yderlige industribrancher – både privat og offentligt – med et højt uddannelsesniveau samt unge mennesker til alle slags jobs.

APS PROFIT  sætter vældig stor pris på kontakter med kunder.
Vi opfylder kundens behov og tilbyder kun de arbejdere og specialister, som vores kunder leder efter. Vi er i stand til i løbet af kun et par dage at finde de medarbejdere, som vores kunder behøver, og bekræfte dette ved at fremsende dataene fra vores database. Vi kan sende medarbejdere til det af kunden anførte sted og give vedkommende en chance for at tjekke kandidatens kvalifikationer ved anvendelse af try & hire –systemet (fast ansættelse efter endt prøvetid). Kun et positivt resultat garanterer indgåelse af en ansættelsesaftale med denne arbejdstager. Dette giver vores kunde en chance for at vurdere kandidatens egnethed til at blive fastansat inden ansættelsesforholdet begynder. Fordelen ved dette er, at kunden ikke behøver at afholder udgifterne til kandidatens vurdering.

Vi kan endvidere tage forskellige ansættelsesformer i betragtning, for så vidt angår arbejdstagerne i de lande, hvor vores kunder driver virksomhed. Det gælder også outsourcing af polske arbejdstagere i henhold til agenturkontrakter, som bliver indgået mellem os i Polen og kundens arbejdstagere, der skal udføre konkrete opgaver i forbindelse med sæsonarbejde eller arbejde omfattet af konkrete tidsrammer.
Dette ansættelsessystem betyder, at arbejdstagere ikke bliver ansat af kundens virksomhed, men bliver sendt ud af os med henblik på udførelse af bestemte opgaver. Vores agentur sørger i så fald for både personalet og de finansielle tjenester i Polen. Teamvikaren.dk rapporterer, afregner, udbetaler løn og udarbejder årsrapporter vedrørende arbeidstagerne.

Afregninger mellem os og vores kunder finder kun sted i henhold til de udstedte fakturaer.

Skulle De være interesseret i vores tilbud, tag venligst direkte kontakt med vores kontorfuldmægtig i Szczecin (vi taler flydende engelsk).

 

Artur Sawastian

Direktør

14b/U1
71-635 Szczecin

Tlf.: +48 914 624 312

Telefax: + 48 914 624 071

Mobil: + 48 503 14 66 30

artur@apsprofit.pl

Kontakt os personligt, telefonisk eller skriftligt for at få nærmere oplysninger om os, det vi beskæftiger os med og betingelser for et eventuelt fremtidigt samarbejde.