Charakterystyka oferowanych usług

A) Leasing pracowniczy – wynajem/użyczanie pracowników tymczasowych, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Agencja Pracy Tymczasowej jest podmiotem zatrudniającym pracownika. Pracownik oddelegowany do innego pracodawcy nazywany jest pracownikiem tymczasowym, natomiast pracodawca, na rzecz którego i pod którego kierownictwem świadczona jest praca zwany jest pracodawcą-użytkownikiem.

Możliwość zatrudniania w leasingu pracowniczym pracowników tymczasowych pozwala na racjonalizację kosztów zatrudniania oraz wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w sposób efektywny, w szczególności dla tych firm, które to w znacznej mierze narażone są na ryzyko sezonowości/sprzedaży ich działalności, a zatem czy to znacznych wzrostów produkcji w jednych okresach oraz jej znacznego spadku w innych. Ponadto leasing wspomaga firmy borykające się z dużą rotacją personelu oraz pomaga w pilnym zastępstwie nieobecnych pracowników.

Generalnie pracodawcy korzystający z firmy zewnętrznej (Agencji Pracy Tymczasowej), unikają wielu kosztów oraz oszczędzają sporo czasu, który poświęcają na procesy rekrutacyjne oraz te, związane z administracją kadrowo-płacową. Ponadto obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy spoczywają na firmie zewnętrznej .Generalnie, zatrudniając korzystając z usług Agencji przedsiębiorstwo ( pracodawca–użytkownik) ,może znacząco zaoszczędzić, w szczególności przy dużej ilości personelu oraz gdy pracownik -tymczasowy potrzebny jest na dłużej niż pól roku, nawet biorąc pod uwagę marże Agencji! Zapraszamy do sprawdzenia kalkulacji dzwoniąc do nas.

Korzyści wynikające z leasingu pracowniczego:

  1. Redukcja kosztów zatrudnienia, nawet o 30 procent:

– brak kosztów rekrutacji i selekcji personelu,

  1. Odciążenie z obsługi administracyjno-kadrowej

– przejęcie obowiązków w kwestii umów(dowolny czas trwania umowy z zatrudnionym, krótkie okresy wypowiedzenia), ubezpieczenia, wystawienia PIT, list obecności

– obsługa płac pracowników tymczasowych ( Przedsiębiorca płaci jedną fakturę a ustawowy termin wypłaty wynagrodzeń dla pracowników należy do obowiązku Agencji ).

  1. Redukcja kosztów przejętych przez Agencję Pracy:

– badania lekarskie;

– urlopy, chorobowe L- 4;

– optymalizacja nadgodzin.

  1. Zobowiązania urzędowe

– kontrole PIP i ZUS w zakresie dot. pracowników tymczasowych odbywają się w Agencji i to ona jest wyłącznie odpowiedzialna za kwestie związane z odpowiednią formą zatrudnienia oraz bycia płatnikiem ZUS i PIT-4.

  1. Całkowite koszty leasingu to koszt działalności firmy odliczany od podatku

B) Praca Tymczasowa

PRACA TYMCZASOWA – jak działamy

  • Szybki czas realizacji zamówień – pracujemy na zasadzie dyżurów i jesteśmy dostępni 24h na dobę
  • Doświadczenie – posiadamy doświadczenie w zatrudnianiu Pracowników tymczasowych w wielu branżach (m.in. : logistyka, produkcja, magazyny).
  • Wsparcie w związku z sezonowym wzrostem produkcji – mamy potwierdzoną zdolność użyczania kilkuset Pracowników tymczasowych dziennie na terytorium całego kraju oraz doświadczenie i umiejętność w dostarczaniu na 3 zmiany do kilkuset Pracowników tymczasowych dziennie, przy bardzo krótkich terminach realizacji zamówienia ( do 4 godzin przed zamówieniem), na terenie województwa zachodniopomorskiego.
  • Kompleksowa obsługa działu Kadr i Płac – nasz wysoko wykwalifikowany zespół, doświadczony w obsłudze bardzo dużej liczby pracowników tymczasowych posiada ogromną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego. Nasi specjaliści przejmą obowiązki pracodawcy w kwestii: umów, ZUS, PFRON ,świadczeń socjalnych, zasiłków (chorobowych, rehabilitacyjnych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych) podatków dochodowych PIT i IFT, badań lekarskich, oraz wszelkich innych powinności związanych z zatrudnianiem na umowy o pracę tymczasową oraz na umowy zlecenie.

WAŻNE: Nie zatrudniamy na podstawie umów o dzieło!

Zdolność do reagowania na rosnące zapotrzebowanie przekłada się na szybszy wzrost przychodów !

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt bezpośrednio z właścicielem firmy lub też osobami odpowiedzialnymi za poszczególne działy lub też wypełnienie formularza zamówienia sami skontaktujemy się państwem.

Artur Sawastian

Prezes Zarządu

Tel. kom. +48 503 146 630
E-mail: artur@apsprofit.pl

Yekaterina Dvoretskaya

Kierownik Działu Rekrutacji – Pracownicy ze Wschodu

Tel. kom. +48 504 200 171

E-mail: yekaterina@apsprofit.pl

Dorota Jankowska

Kierownik Działu Rekrutacji na Polskę i Zagranicę

Tel. kom. +48 503 590 607
E-mail: dorota@apsprofit.pl